Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας ζητά προσωπικό

Ο Α.Σ Νάουσας για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών το 2017 ζητά:
Πτυχιούχους γεωπόνους ΑΕΙ-ΤΕΙ και σχετικών κατευθύνσεων (φυτικής παραγωγής, βιολογικής
γεωργίας, εμπορίου και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προιόντων, ποιοτικού ελέγχου τροφίμων κ.α)

Χειριστές και βοηθούς χειριστές κλαρκ.

Πληροφορίες και αιτήσεις στα γραφεία του Α.Σ Νάουσας στον Κοπανό Νάουσας, έως Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.
Τηλέφωνο 2332041751, φαξ:2332043048 email: manager@acn.com.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: