Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για την στελέχωση του κοινωνικού φαρμακείου και του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου Νάουσας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο" θα πραγματοποιήσει ο δήμος Νάουσας, μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Οι θέσεις αναφέρονται σε δυο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν φαρμακοποιό και ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο
 Κοινωνικό φαρμακείο-παντοπωλείο δήμου Νάουσας


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
«Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας)»
Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

(συντονιστής)
«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος»
1
102
«Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας)»
Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό
«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος»
1
103
«Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας)»
Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
ΠΕ Φαρμακοποιός
«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος»
1
104
«Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας)»
Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

(συντονιστής)
«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος»
1


Δεν υπάρχουν σχόλια: