Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Βιγλίζοντας Κράστα και Γιαννακοχώρι από το...τεμέτερον το χωρίον

Ροδοχώρι...τεμέτερον το χωρίον! Αγαπημένος τόπος, άλλωστε ως
γαμπρός δεν μπορώ να πω και τίποτε άλλο. Η φωτογραφία λίγο έξω από το χωριό, βιγλίζοντας το φαράγγι της Κράστας και το Γιαννακοχώρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: