Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Εξ αφορμής του χειρογράφου της Νάουσας "Η προφητεία του Αγίου Κοσμά". Γράφει ο Μανώλης Βαλσαμίδης

Αν με ρωτήσετε τι πιστεύω για τις προφητείες, χωρίς περιστροφές θα σας πω ότι πιστεύω πως ο χρόνος είναι ενιαίος, που θα πει ότι δεν είναι ασυνεχής. Η διάκρισή του σε παρελθόν, παρόν και μέλλον, που στηρίζεται στις αισθητές σε μας
μεταβολές είναι συμβατή. Η φιλοσοφική αυτή αλήθεια βιώνεται από υπερέχοντα όντα ή χαρισματικά άτομα, που βλέπουν τον χρόνο, "αχρόνως". Εμείς οι κοινοί θνητοί το πολύ να δούμε κανένα προφητικό όνειρο!

Από τον Κοσμά τον Αιτωλό προτιμώ τις διδαχές του. Οι προφητείες του όμως έκαναν το γύρω του κόσμου, σημειώνουν την παρουσία τους όπου γης υπήρχε παροικιακή ελληνική παρουσία. Στην Ελλάδα κάθε τόπος κράτησε αυτές που άκουσε. Έτσι εξηγείται το πλήθος των προφητειών του και η διαφορετικότητά τους. Υπήρξαν καταγραφές, έγιναν συλλογές και κάποιες προφητείες έμειναν έξω από τη συλλογική μνήμη.

Από τη χειρόγραφη συλλογή της Ναούσης, της Ευγενίας Παπακωνσταντίνου με τίτλο "Η προφητεία του Αγίου Κοσμά", έχω επιλέξει μερικές, όπως παρακάτω:

1) Ο Αλή πασάς θα γίνει Βεζίρης
2) Θα υπάγει στην πόλη με κόκκινα γένια
3) Θα δέσουν τον τόπο με μια λινή
4) Θα μιλούν από το ένα μέρος μέχρι το άλλο ωσάν να είναι δύο παρακείμενα σώματα
5) Θα ιδείτε να ροβολά στον κάμπο αμάξι γρηγορότερα από άλογα χωρίς άλογα.
6) Θα ιδείτε και μακροπούλι
.....
13) Μια φούχτα ασήμι θα αλλάζουν με μια χούφτα αλεύρι
18) Όταν ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα τότε θα λυθεί το ζήτημα του πολέμου.
.....
20) Πολλοί θα χαθούν και όποιοι θα γλυτώσουν θα τρων με ασημένια χολιάργια.
21) Μετά τον γενικόν πόλεμον θα ζει ο λύκος με το αρνί
22) Θα έρθει καιρός που θα λέτε εβγάτε σεις οι αποθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί
.....
30) Θα έλθει καιρός που οι ρωμαίοι θα τρώγονται αναμεταξύ τους, εγώ συνιστώ ομόνοια και αγάπη

Από τα παραπάνω υπάρχουν στον κατάλογο του Αυγουστίνου Καντιώτη με άλλους αριθμούς, το 3 με αριθμό 118 και αντί "λινή" γράφει κλωστή, το 4 με αριθμό 119 και με άλλη διατύπωση, το 5 με αριθμό 117 και τη λέξη λαγός αντί "άλογα", το 13 με αριθμό 40 και με τη λέξη χρυσός αντί για "ασήμι", το 18 με αριθμό 19, το 22 με αριθμό 120 στο οποίο εμπεριέχεται και το 6 της Νάουσας με προσθήκη ότι τα μαυροπούλια θα ρίχνουν φωτιά από τον ουρανό, το 20 με 59 και άλλη διατύπωση, το 30 με 41,

Φίλες/φίλοι. ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα για τις προφητείες του Αγίου Κοσμά. Οι εκτιμήσεις για το έργο του θετικές, αξιόλογες από πολλές πλευρές, εκτιμήθηκε και τιμήθηκε από Ιδρύματα και πανεπιστημιακούς δασκάλους. Η εκτίμηση του κόσμου άπειρη. Ήταν στη συνείδηση του λαού άγιος πριν την αγιοποίησή του.

Αν κάπου γράφω κάτι λαθεμένα, συγχωρείστε με. Πολλά τα λυπηρά περιστατικά στο φιλικό μου περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: