Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Πρωινά....χρωμοαρώματα!

Πρωινά...χρωμοαρώματα πέριξ του κάδου ανακύκλωσης στην Χατζημαλούση. Η καφρίλα των "συμπολιτών"
συνεχίζεται με αμείωτο τρόπο. Δυστυχώς η μόνη λύση είναι η επιβολή ποινών, αλλά δεν γνωρίζω αν ποτέ σε αυτό τον δήμο έχει επιβληθεί αντίστοιχο πρόστιμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: