Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Δράσεις του δήμου Νάουσας με περιβαλλοντικό και ηλεκτρονικό θετικό πρόσημο!

Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιων
Τα τηγανέλαια δημιουργούν πολλά προβλήματα στο περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα και τις υποδομές. Με τη σωστή διαχείριση τους όμως μπορούν να μας φανούν εξαιρετικά χρήσιμα!
Ο Δήμος Νάουσας θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο ενα πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και
επεξεργασίας τηγανελαίων σε συνεργασία με την εταιρεία «Πράσινο Λάδι» - εκ των κορυφαίων στον χώρο.
Η συγκέντρωση θα γίνεται στις σχολικές μονάδες, αλλά και σε κεντρικά σημεία του Δήμου. Το λάδι που θα συγκεντρώνεται εν συνεχεία θα αγοράζεται για τη μετατροπή του σε bio-diesel από τη συνεργαζόμενη εταιρεία. Με το ποσό που θα συγκεντρώνεται θα προβαίνουμε σε ενέργειες αναβάθμισης του εξοπλισμού των σχολείων μας. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών με έμφαση στα παιδιά και τους νέους, ούτως ώστε σταδιακά να επανακτήσουμε πολιτισμό στην καθημερινότητα μας. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια μας για βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων, προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και μείωσης του κόστους για τους δημότες.Συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Delivery,

Το πρόγραμμα e-delivery, μέρος του ευρωπαϊκού ψηφιακoύ προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF),  συμβάλει στην ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων ανάμεσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες με ασφαλή, αξιόπιστο τρόπο. Μέσω του e-Delivery χρησιμοποιούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφαλείας για την Ανταλλαγή έγγραφων και δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων, πέραν του e-mail. 
Στο έργο, η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε και υπεγράφη πριν λίγες μέρες, συμμετέχουν το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως συντονιστής εταίρος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ο Δήμος Νάουσας και ο Δήμος Πλατανιά. Οι δύο δήμοι και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης είναι οι ωφελούμενοι της δράσης, καθώς σε αυτούς θα δοθούν τα εργαλεία και θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος που αναμένεται να μπει σε εφαρμογή πανελληνίως στα μέσα του 2018, με βάση τις επιταγές του  Ν. 4440/2016 (Άρθρο 24) πως όλα τα έγγραφα που θα διακινούνται μεταξύ Δημοσίων Φορέων πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Διαδικασίες όπως η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων και η εσωτερική διακίνησή τους θα πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας. Άμεσοι στόχοι και αναμενόμενα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο είναι η εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας, περισσότερη διαφάνεια και πιο φιλική προς το περιβάλλον δημόσια διοίκηση. Αναμένεται δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ κατά έτος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ (2014).
Ο Δήμος Νάουσας επιλέγει από του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να συμμετέχει στο πρόγραμμα καθώς είναι από τους πρωτοπόρους Δήμους στις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην τοπική διοίκηση, έχοντας ήδη θέσει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, την ηλεκτρονική υπογραφή αλλά και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έναρξη του προγράμματος, στην οποία θα συμμετέχει και η Γενική Γραμματέας του Δήμου. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: