Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Επιμόρφωση των στελεχών του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας σε θέματα εργασιακής συμβουλευτικής και σε θέματα κακοποίησης γυναικών

Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας συμμετείχε στα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για τα Στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, τα οποία διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη.
Στις 6 έως και 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: "Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Γυναίκες Θύματα Κακοποίησης". Επίκεντρο αποτέλεσαν οι θεματικές σχετικά με τις πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τις εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας καθώς και η διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων με παρουσίαση περιπτώσεων (case studies).
Από τις 25 έως και τις 30 Ιουνίου έλαβε χώρα το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: "Συμβουλευτική σε Γυναίκες σε Θέματα Εργασιακής Απασχόλησης". Συγκεκριμένα, οι θεματικές αφορούσαν στην εργασιακή συμβουλευτική και στήριξη σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό (άνεργες, κακοποιημένες, ρομά, ΑμεΑ).
Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού των δομών του Δικτύου αφενός στο κομμάτι της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και αφετέρου στο κομμάτι της συμβουλευτικής για την εργασιακή απασχόληση. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας παρέχει πλέον τις υπηρεσίες του και σε γυναίκες άνεργες, οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε αυτό για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός Καπετάν Άγρα 3Α, Βέροια
τηλ.: 23310-65304
φαξ: 23310-64530
e-mail: isotita@veria.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: