Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Διαγωνισμός για την την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σας γνωρίζουμε ότι την 31/5/2017 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. 36405 Φ. 300.1/31-05-2017 Απόφαση Α.Π.Σ. με θέμα «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές  Ανθυποπυραγών και   Πυροσβεστών της  Πυροσβεστικής Ακαδημίας για  το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»  Η ανωτέρω
απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος http://www.fireservice.gr/pyr/site/home.csp   για την όσο το δυνατό ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Λοιπές πληροφορίες  μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία μας στο  τηλ 2331068400.-

      Ο             
           Διοικητής               

      Αλέξανδρος Σ. Κουβακάς
       Επιπυραγός

Δεν υπάρχουν σχόλια: