Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρων διασκέδασης κλπ, καθώς και τους πολιτιστικούς συλλόγους, να μην τοποθετούν - κολλούν αφίσες και γιγαντοαφίσες σε στύλους της ΔΕΗ, σε
φωτεινούς σηματοδότες, σε υποσταθμούς του ΟΤΕ, σε στάσεις αστικών και όπου αλλού απαγορεύεται από την νομοθεσία (περί διαφήμισης) και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου (ρύπανση), παρά μόνο εκεί όπου επιτρέπεται και κατόπιν της σχετικής άδειας.
Επίσης επισημαίνουμε στους οδηγούς που κινούνται εντός της πόλης να εφαρμόζουν τις πινακίδες του Κ.Ο.Κ.. Οι πινακίδες τοποθετούνται για τις κυκλοφοριακές ανάγκες όλων των πολιτών και οποιαδήποτε παραβίαση – παράβαση στην στάθμευση και την κίνηση δημιουργεί επιπτώσεις στους άλλους, όπως πχ η παράνομη στάθμευση στους χώρους φορτοεκφόρτωσης, που έχει ως αποτέλεσμα τα φορτηγά που θέλουν να ξεφορτώσουν να διπλοπαρκάρουν και να δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: