Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας:Μόνο με ειδική κάρτα η είσοδος στους πεζοδρόμους

Επισημαίνουμε ότι, οι κάτοικοι / επαγγελματίες που κάνουν χρήση των οχημάτων τους εντός των πεζοδρόμων, όπως προμηθευτούν άμεσα το Ειδικό Σήμα στάθμευσης/ διέλευσης των οχημάτων τους και οι οδηγοί οχημάτων που δεν κατέχουν το Ειδικό Σήμα ή δεν δικαιούνται την
έκδοση αυτού, να μην σταθμεύουν-διέρχονται εντός των πεζοδρομημένων περιοχών.
         Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών εντός του πεζοδρομημένου (εμπορικού) κέντρου και περαιτέρω προς  διευκόλυνση των επαγγελματιών, των εταιριών φορτοεκφόρτωσης και των διαφόρων προμηθευτών των καταστημάτων, γνωστοποιείται ότι οι ώρες ελεύθερης πρόσβασης (μόνο με την ειδική κάρτα) στον πεζόδρομο (εμπορικό κέντρο) για τους έχοντες εργασία εντός αυτού είναι αποκλειστικά από 05:30 έως 10:30 π.μ. και 14:00 – 17:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Κυριακής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 86/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας.
           Η Δημοτική Αστυνομία διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την τήρηση των παραπάνω ρυθμίσεων καθώς και για την αποφυγή εισόδου μη δικαιούμενων οχημάτων εντός του πεζοδρόμου.
         Επισημαίνονται επίσης:
να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και των τροχοφόρων με διάφορα είδη (σταντ, γλάστρες, κτλ) που τοποθετούνται στα πεζοδρόμια, στους πεζόδρομους και το οδόστρωμα. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο κατάληψης και παρεμπόδισης του άρθρου 48 του ΚΟΚ.
Απαγορεύεται επίσης η ρύπανση πεζοδρομίου και οδοστρώματος με σαπουνάδες από πλύσιμο μπαλκονιών, δρόμων κλπ, βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας.



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: