Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Η γενική συνέλευση του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας

   
 Καλούμε τα μέλη του ΑΣΕΠΟΠ  ΝΑΟΥΣΑΣ στην τακτική  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας, στις  14/06/2017 , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα .


ΘΕΜΑΤΑ


1. Έγκριση Ισολογισμού – αποτελέσματα χρήσης – πόρισμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2016 .
2. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016 .
3. Απαλλαγή ευθυνών Διοικούντων έτους 2016 .
4. Προγραμματισμός διακίνησης προϊόντων εσοδείας 2017.
5. Ορισμός ελεγκτών για την οικονομική χρήση 2017.


Σε   περίπτωση   που  δεν  υπάρξει  απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη  21/6/2017  και  ώρα  20:00 μμ  στον  ίδιο τόπο & με  τα  ίδια  θέματα  ημερήσιας   διάταξης.


                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠΟΠ   ΝΑΟΥΣΑΣ
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: