Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Μέχρι 30 Ιουνίου οι εγγραφές στο ΕΠΑΛ Νάουσας

Ενημερώνουμε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές/τριες ότι για το σχολικό έτος 2017-18
α) οι εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών των μαθητών/τριών όλων των τάξεων θα πραγματοποιηθούν από 12 έως 30 Ιουνίου.
β) Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών στο ΕΠΑΛ, να πραγματοποιηθούν μέχρι 30 Ιουνίου. Μετά
την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, δυνατότητα μετεγγραφής δίνεται, μέχρι 30 Οκτωβρίου,  μόνο στα τμήματα-τομείς που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί.
Συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων για την έγκαιρη τακτοποίηση της εγγραφής ή μετεγγραφής τους στις προθεσμίες που ορίζονται.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332028620 ή επισκεφθείτε το ΕΠΑΛ Νάουσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: