Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Προσλήψεις με δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις 18 ατόμων στον δήμο Βέροιας για τις ανάγκες πυροπροστασίας

Την πρόσληψη 18 ατόμων με δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για τις ανάγκες πυροπροστασίας του δήμου Βέροιας, καλείται να αποφασίσει την ερχόμενη
Τετάρτη 5 Ιουλίου, το δημοτικό συμβούλιο. Οι ειδικότητες είναι οι εξής:ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 14 2  μήνες
ΔΕ Χειριστών Σκαπτικού (JCB 75 ΗΡ) 1 3  μήνες
ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας 2 3  μήνες
ΔΕ Χειριστών Προωθητήρα Γαιών (grader) 1 3  μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια: