Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Ενημέρωση σχετικά για την αίτηση συμμετοχής για τις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του δήμου Νάουσας

Το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου  Νάουσας» ενημερώνει ότι  ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) . Το πληροφοριακό σύστημα άνοιξε στις 25/4/2017, κάθε ωφελούμενος-η  μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που θα δηλώσει κατά την
ηλεκτρονική υποβολή. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 9-6-2017 και ώρα 24:00.
Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση,  περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση  και πρέπει να αποσταλούν μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην ΕΕΤΑΑ μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς στο χρονικό διάστημα  από 24/5/2017 έως 9/6/2017 .

                                                        Η Πρόεδρος
                                                    Μαλάκη Αθηνά

Δεν υπάρχουν σχόλια: