Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Μετεστεγάστηκε το ΚΕΠ Μακροχωρίου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση του ΚΕΠ 938 Δήμου Βέροιας στο Μακροχώρι από ενοικιαζόμενο κτήριο στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Αποστόλου
Παύλου, με ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 100, 59033, Μακροχώρι Ημαθίας και νέα τηλέφωνα επικοινωνίας 2331351922, 2331351923 και FAX 2331350924.

             

Δεν υπάρχουν σχόλια: