Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Ημερίδα για την "γεωργία ακριβείας" από το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

Την Tετάρτη 3 Μαΐου και ώρες 18:00 – 20:00, στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα με θέματα που αφορούν τη
‘γεωργία ακριβείας’.
Η ομιλία αφορά παραγωγούς, γεωτεχνικούς και κάθε ενδιαφερόμενο.
Υπεύθυνος οργάνωσης Θ. Σωτηρόπουλος (2332041548, thosotir@otenet.gr).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:30-18:00 Προσέλευση συνέδρων

18:00-18.30 «Εδαφολογική ανάλυση και ηλεκτρονικές οδηγίες λίπανσης σε αγρότες. Αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας 2012-2016». Εισηγητές: Δρ. Παπαδόπουλος Φραντζής & Μεταξά Ειρήνη, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, Θέρμη-Θεσσαλονίκη.

18:30-19.30 «Γεωργία Ακριβείας - εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας για την αειφορική διαχείριση αγρο-οικοσυστημάτων». Εισηγητής: Δρ. Γκέρτσης Αθανάσιος, Καθηγητής Perrotis College - Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης - Επικεφαλής Κατεύθυνσης Διαχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών Συστημάτων.

19:30-20:00 Ερωτήσεις – Γενική συζήτηση
               
Η Διευθύντρια


Δεν υπάρχουν σχόλια: