Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Θετικότατη εξέλιξη για τους εποχικούς εργαζόμενους σε κονσερβοποιία και συνεταιρισμούς, με νόμο της κυβέρνησης! Ικανοποιείται πάγιο αίτημα της ΕΚΕ, της "Κοινοπραξίας" και του Εργατικού Κέντρου

Την σημαντική διάταξη του  άρθρου 92 του Ν.4461/2017, το οποίο αναφέρει ότι "άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτηση τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως
άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι" επισημαίνει η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος.Έτσι κάθε ενδιαφερόμενος που είναι εγγεγραμμένος άνεργος, μπορεί να εργαστεί το καλοκαίρι στις κονσερβοποιίες χωρίς να χάσει κανένα δικαίωμά του που προκύπτει από την ιδιότητά του αυτή. Μια σημαντική ανάσα τόσο για τις κονσερβοποιίες και τους συνεταιρισμούς μας, όσο και για τους εποχικούς εργαζόμενους που δεν θέλουν να χάσουν τα δικαιώματα των μακροχρόνιων ανέργων. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, η οποία ικανοποίησε το πάγιο αίτημα της ΕΚΕ, της Κοινοπραξίας  Συνεταιρισμών Ομάδας Παραγωγών Ημαθίας και του Εργατικού Κέντρου Βέροιας. Έτσι και ο αγαπητός πρόεδρος της Venus κ. Αντώνης Μαρκοβίτης δεν θα πραγματοποιήσει την..."απειλή" του, όταν επισκέφθηκε τον συνεταιρισμό του η Ντόρα Μπακογιάννη να κάνει camping  με Βουλγάρους στην Αλεξάνδρεια, αφού δεν έβρισκε εποχικούς εργάτες!

Δεν υπάρχουν σχόλια: