Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Νέο προεδρείο και μέλη στα νομικά πρόσωπα του δήμου, την Κυριακή στο δημοτικό συμβούλιο Νάουσας

Εκλογή μελών στα νομικά πρόσωπα του δήμου Νάουσας, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 5,30 το απόγευμα της Κυριακής 5ης Μαρτίου. Στις 6,30 θα ακολουθήσει η εκλογή νέου προεδρείου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Η ατζέντα των δυο συνεδριάσεων έχει ως εξής:Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).
Εισηγητής: Δήμαρχος
Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας».
Εισηγητής: Δήμαρχος
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Εισηγητής: Δήμαρχος
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή των Δημοτικών Σχολείων- Νηπιαγωγείων (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Νάουσας».
Εισηγητής: Δήμαρχος
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή των Γυμνασίων–Λυκείων  (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Νάουσας»
Εισηγητής: Δήμαρχος


Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: