Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Δήμος Νάουσας για κεραίες κινητής τηλεφωνίας:Από τις μετρήσεις που ήδη γίνονται δεν προκύπτει κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά με την εκπομπή ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Σχετικά με το θέμα που ανέκυψε με «κρυφές» και φανερές κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο Δήμος Νάουσας θα ήθελε να ενημερώσει τους δημότες:

Στη Νάουσα λειτουργεί σταθερός σταθμός μέτρησης της Η/Μ ακτινοβολίας, στο πλαίσιο του εγκατεστημένου δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων έχει ως αντικείμενο τον διαρκή και αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και διασφαλίζει την άμεση (on-line) πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι υποδομές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που αποτελούν αντικείμενο του έργου είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 6 GHz,), όπως:
τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και νέας γενιάς (GSM-900 και GSM-1800, UMTS & LTE), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κλπ.),
κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, διατάξεις ραντάρ,
ασύρματα δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια (Wireless Hotspots, εταιρικές ζεύξεις κλπ.).
Ο σταθερός σταθμός μέτρησης του δικτύου εγκαταστάθηκε στο κτίριο της Βέτλανς, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό πιο ευρεία αντιπροσωπευτική κάλυψη της πόλης.

Συνημμένο θα βρείτε το διάγραμμα από τις μετρήσεις του σταθμού της Νάουσας από τις οποίες ΔΕΝ προκύπτει κανένας λόγος ανησυχίας.
Όσον αφορά το θέμα των ειδικών ελέγχων για τις κεραίες, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διενεργεί περαιτέρω ελέγχους στις ήδη εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Συνημμένο θα βρείτε ενδεικτικό έλεγχο που διενεργήθηκε το έτος 2015 στο σημείο της οδού Τραπεζούντος (που βρίσκετε πλησίον του 5ου Δημοτικού σχολείου), όπου και πάλι τα όρια που ο νόμος θέτει δεν προσεγγίζονται.Πέραν όλων αυτών, και μετά τις χθεσινές αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι «εντοπίστηκαν» καλυμμένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η Διεύθυνση πολεοδομίας του Δήμου ενημερώθηκε να διενεργήσει έλεγχο. Μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο Δήμος Νάουσας θα προβεί σε νέα ενημέρωση προς τους δημότες.
Σε κάθε περίπτωση από τις μετρήσεις που ήδη γίνονται δεν προκύπτει κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά με την εκπομπή ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο  Νάουσας.
Συνιστούμε την αποφυγή υπερβολών και ανεύθυνων τοποθετήσεων οι οποίες δεν εδραιώνονται πουθενά και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να δημιουργούν αναστάτωση άνευ λόγου. Ο Δήμος Νάουσας εννοείται πως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνει κάθε μέριμνα για τη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: