Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Βέροιας:Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών για ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

O Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη την υπ. αριθ. 27/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σας ενημερώνει  ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την  ανανέωση των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών
ορίζεται την  31η  Μαρτίου  2017 ημέρα Παρασκευή.
Οι αιτήσεις με τα συνημμένα  δικαιολογητικά  κατατίθενται  τις εργάσιμες μέρες, από 09:00 ως 13:00, στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Τουρισμού Δήμου Βέροιας, Τμήμα Αδειών, Εμπορίου και Καταστημάτων (Γραφείο 10, Μητροπόλεως 46, Βέροια , Τηλ. Εποικ. 2331350517-564)Δεν υπάρχουν σχόλια: