Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Ποιες υποσχέσεις υλοποιεί η διοίκηση της ΔΕΥΑΝ; Απάντηση του τέως προέδρου της Γιώργου Βασιλείου, στον νυν Γιάννη Παρθενόπουλο

   
Αγαπητέ Θόδωρε. Διάβασα με μεγάλη μου έκπληξη την ανακοίνωση του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν, για την πρόταση  που κατατέθηκε  στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, στον κάμπο του δήμου μας. Και χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή, επειδή η ανακοίνωση κάνει λόγο για  σωστό προγραμματισμό  και υλοποίηση υποσχέσεων.
    Ουδέποτε στο παρελθόν έκανα κάποια κριτική για  το έργο της σημερινής διοίκησης, και αυτό επειδή πάγια αρχή μου είναι , ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Υπάρχει όμως ένα ρητό το οποίο λέει τα εξής: « Ο σιωπών
δοκεί συναινείν», όπερ σημαίνει , ότι αυτός που δεν μιλά, φαίνεται να συναινεί ή άλλως να συμφωνεί. Και στην δεδομένη περίπτωση,  εφόσον η αλήθεια κατακρεουργείται, επιγραμματικά σας αναφέρω τα παρακάτω:
  Το μέτρο χρηματοδότησης του μεγάλου αυτού έργου ήταν ανοικτό από το Φεβρουάριο του 2009. Μέχρι το τέλος του 2010 δεν είχε υποβληθεί  όμως καμία αίτηση ένταξής του, από τους πρώην Δήμους Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, επειδή υπήρχαν τεράστια κενά και ελλείψεις στο στάδιο της προετοιμασίας, ούτε βέβαια  τους καταλογίζω κάποιες ευθύνες γι’ αυτό.  Απεναντίας  οι προηγούμενες δημοτικές αρχές έκαναν σοβαρές προσπάθειες.
   Με συντονισμένες ενέργειες της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ξεκίνησαν άμεσα και πριν την ανάληψη των καθηκόντων της, και με το Α.Π. : οικ 171214/ 06-09-2011 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΑΔΑ: 4Α8Ο0-3ΚΝ) εντάχθηκε η Πράξη: "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΠΑΝΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ " με κωδικό MIS 348548, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"
 Το Έργο αυτό είχε Προϋπολογισμό 16.527.520,74€ με  επιμέρους Υποέργα:
  Υποέργο 1: Εργολαβία κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου & Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας» Υποέργο 2: Mελέτη του έργου: «Κεντρικοί εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας» . Υποέργο 3: Εργολαβία κατασκευής του έργου: «Κεντρικοί εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας». Υποέργο 4: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τα «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους πεδινούς οικισμούς του διευρυμένου Δήμου Νάουσας». Υποέργο 5: Έργα αυτεπιστασίας της ΙΖ΄ ΕΚΠΑ: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». Και  Υποέργο 6: Δαπάνες ΟΚΩ.
  Στην συνέχεια.
 1)  Η εργολαβία κατασκευής του Υποέργου των εσωτερικών δικτύων των οικισμών, μετά από όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και εγκρίσεις (από ελεγκτικό συνέδριο λόγω του μεγάλου Π/Ϋ κλπ) δημοπρατήθηκε  άμεσα και ολοκληρώθηκε στο σύνολό του.
 2) Επίσης όλα τα υπόλοιπα Υποέργα δημοπρατήθηκαν  επίσης άμεσα, και βρίσκονταν σε φάση υλοποίησης, εκτός της εργολαβίας των Κεντρικών εξωτερικών Αποχετευτικών Αγωγών (Κ.Α.Α.) και της κατασκευής της Ε.Ε.Λ. (δηλαδή της μονάδας του Βιολογικού καθαρισμού) , και αυτό επειδή το τελικό τους κόστος θα προέκυπτε από το αποτέλεσμα της μελέτης του Υποέργου 2.
 3)Το αποτέλεσμα της μελέτης του Υποέργου 2: ««Κεντρικοί εξωτερικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας» ανέδειξε ένα κόστος το οποίο ξεπερνούσε το εγκεκριμένο των 6.528.213€ και η  δική μας διοίκηση έκανε αίτημα αναπροσαρμογής προς το Υπουργείο και ανέμενε την έγκρισή του.
 4)Στην μελέτη αυτή είχε μελετηθεί και ένα κομμάτι του οικισμού της Επισκοπής (προς τον Σιδ. Σταθμό) το οποίο αρχικά δεν είχε ενταχθεί, όμως δινόταν η δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησής του με το αίτημα αναπροσαρμογής.
 5) Και ενώ το Υποέργο της κατασκευής των Κ.Α.Α. και της Ε.Ε.Λ. θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015 όταν και έληξε η προγραμματική περίοδος (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013), δυστυχώς το έργο αυτό δεν προχώρησε ούτε ένα βήμα.
6)Ευτυχώς για το έργο, με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (commission), τα έργα περιβάλλοντος που δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, θα μπορούσαν να περάσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο ως έργα phasing. Έτσι το Υπουργείο κρίνοντας ότι όλα τα ημιτελή έργα περιβάλλοντος θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, τα υπέβαλλε στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 και εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά σώθηκε το έργο αφού σε διαφορετική περίπτωση θα είχε απενταχθεί οριστικά.
 7)Το Υπουργείο αποφάσισε ότι θα έπρεπε να εκχωρηθούν συγκεκριμένα έργα στις Περιφέρειες της χώρας και έτσι το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε την διαχείριση της υλοποίησης των έργων αυτών,  και έτσι  η παρούσα διοίκηση «κατάφερε» να υποβάλλει πρόταση σε ένα έργο το οποίο θα έπρεπε κανονικά να υλοποιήσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015.
  Που λοιπόν βρίσκει τον σωστό προγραμματισμό, ο σημερινός πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν,  δεδομένου ότι  η διοίκηση  της επιχείρησης δεν λειτουργεί, κατ’ ομολογία του μέλους της Σταύρου Γεωργιάδη, ενώπιον  μάλιστα του δημοτικού συμβουλίου? Και ποιες είναι άραγε οι υποσχέσεις που υλοποιεί; Τα έργα που η προηγούμενη διοίκηση προγραμμάτισε και υλοποίησε? Με άλλα λόγια πανηγυρίζει για την διετή καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου? Αναμένω με αγωνία για τα περαιτέρω.
                                                                     ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
                                                       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: