Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εκπαίδευση ανθυπαστυνόμων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας (Kέντρο Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας), ανακοινώνεται, ότι την 08-02-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) με τη συμμετοχή είκοσι οκτώ (28) Ανθυπαστυνόμων από Υπηρεσίες της Βόρειας
Ελλάδας (Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, & Ηπείρου), του εκπαιδευτικού έτους 2016-2017. Τα ανωτέρω Στελέχη θα φοιτήσουν κατά το χρονικό διάστημα από 06-02-2017 έως 09-06-2017.
Σκοπός της μετεκπαίδευσης  είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής τους μόρφωσης, η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα και γενικότερα θέματα και προβλήματα της διοίκησης προσωπικού.
Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά αντικείμενα διδασκαλίας θεωρητικής και πρακτικής άσκησης που αφορούν: Δικονομικά ζητήματα (ποινικό και δικονομικό δίκαιο), Εγκληματολογικά – Ανακριτικά ζητήματα και Θέματα Ιατροδικαστικής, Θέματα Διοίκησης Προσωπικού, Θέματα Συνταγματικού – Διοικητικού Δικαίου, Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Σχέσεων Κράτους – Πολίτη, Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως ειδικότερα Θέματα Ασφάλειας και Τάξης, Τροχαίας, Αλλοδαπών, Διαχείρισης Κρίσεων, Διερεύνησης Εγκλημάτων, Οργανωμένου Εγκλήματος, Διαχείρισης Πληροφοριών, Θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Διεθνούς Δικαίου, Εθνικών Θεμάτων και Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Συνεργασίας.
Στους ανωτέρω εκπαιδευόμενους του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων απεύθυνε χαιρετισμό και ευχές για μια καλή διαμονή και άριστη επιμόρφωση και μετεκπαίδευση ο διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας ο οποίος μετέφερε και τις ευχές, της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: