Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Στα "Σφαγεία" το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού Μονάδας Βέροιας

 
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ενημερώνει πως το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού Μονάδας Βέροιας μεταφέρεται στο κτίριο των Παλαιών Σφαγείων στην οδό
Σταδίου 51 (πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας). Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετακόμισης και εγκατάστασης, τα γυναικολογικά περιστατικά θα εξυπηρετούνται από το Γυναικολογικό Τμήμα της Μονάδας Βέροιας (τηλ. επικοινωνίας 2331351121).


Δεν υπάρχουν σχόλια: