Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Εξήντα τρεις προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων στα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης στον χώρο της δημόσιας υγείας. Μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.  Στο Νοσοκομείο της Ημαθίας (μονάδες Βέροιας και Νάουσας) θα γίνουν 63 προσλήψεις (35 στην Βέροια  και 28 στη Νάουσα) και επιστημονικού και υπαλληλικού  προσωπικού. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής
των αιτήσεωνΕπισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν  1ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν  1μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία 1 μέχρι  Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 12/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (22-12-2016), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) μακροχρόνια άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) μακροχρόνια άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων με βάση τα εννέα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης: Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των μακροχρόνια ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό .Ηλικία. Αριθμός ανήλικων τέκνων. Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/τέκνων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67%  .Εντοπιότητα Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Οι ειδικότητες στο Νοσοκομείο Ημαθίας είναι οι εξής:


Νοσοκομείο Βέροιας

Π.Ε Φυσικών-ακτινοφυσικών ιατρικής 1 θέση
ΠΕ Ψυχολόγος 1 θέση
ΤΕ Εργοθεραπευτής 1 θέση
ΤΕ Λογοθεραπευτής 1 θέση
ΤΕ Φυσικοθεραπευτής 1 θέση
ΤΕ- Ιατρικών Εργαστηρίων 1 θέση
ΤΕ Μαιών-Μαιευτών 4 θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτικής 5 θέσεις
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 2 Θέσεις
ΔΕ           Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμανστών     1 θέση
ΔΕ   Βοηθών νοσηλευτικής  5 θέσεις
ΔΕ Οδηγών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων 1 θέση
ΔΕ  Ηλεκτρολόγος 2 θέσεις
Δ.Ε Θερμαστής 1 θέση
ΥΕ Βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού (μεταφορά ασθενών) 6 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού (νοσοκόμοι) 2 θέσεις

Νοσοκομείο Νάουσας

ΠΕ Νοσηλευτικής 1 θέση
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 1 θέση
ΤΕ Νοσηλευτικής 3 θέσεις
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 1 θέση
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1 θέση
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 1 θέση
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 1 θέση
ΔΕ Βοηθός νοσηλευτική ς 8 θέσεις
ΔΕ Οδηγός-πληρώματος ασθενοφόρου 1 θέση
ΔΕ Θερμαστής 1 θέση
ΔΕ Υδραυλικός 1 θέση
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (μεταφορά ασθενών) 4 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (νοσοκόμοι) 4 θέσεις

προσλήψεις νοσοκομεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: