Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Πρωτοποριακή, οικολογική, μέθοδος φυτοπροστασίας με ωφέλιμα έντομα στον δήμο Νάουσας!

Η πρωτοποριακή οικολογική μέθοδος φυτοπροστασίας με ωφέλιμα έντομα εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και εννέα χρόνια στη βλάστηση του δημοτικού πάρκου, καταργώντας πλήρως την χρήση
χημικών και επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται εφικτή η προστασία του περιβάλλοντος, η οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου. Είναι πρωτοβουλία του γεωπόνου του Δήμου κου Νικολάου Μπάμπου σε συνεργασία με ελληνική εταιρία αναπαραγωγής ωφέλιμων εντόμων.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Νάουσας είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που έχει εφαρμόσει οργανωμένα τη συγκεκριμένη μέθοδο σε ολοκληρωμένο αστικό οικοσύνολο.
Η εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων γίνεται από εξειδικευμένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρασίνου και περιλαμβάνει τα είδη Phytoseiulus persimilis  για την αντιμετώπιση του τετράνυχου, καθώς και άλλων ειδών (Aphidoletes aphidimyza, Aphidius colemani ) για την αντιμετώπιση άλλων βλαβερών εντόμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: