Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Η συμβολή της οικογένειας στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού: Εκδήλωση της "Σχολής Γονέων" της Μητρόπολης μας

Τὴν Κυριακὴ 13 Μαΐου 2018 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλήτρια  στή  «Σχολή Γονέων» τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μας θὰ εἶναι ἡ κ. Ράπτη Μαρία, καθηγήτρια παιδαγωγικῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶ, ἡ  ὁποία θά ἀναπτύξῃ τὸ θέμα:

«Ἡ συμβολή τῆς οἰκογένειας στήν ἀνάπτυξη τῆς αὐτοεκτίμησης τοῦ παιδιοῦ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: