Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Η ακύρωση από την "αποκεντρωμένη" της απόφασης εκμίσθωσης των 1.000 στρεμμάτων στην Επισκοπή και το...δίκαιο των δυο "αντιμαχόμενων" πλευρών!

Ακυρώθηκε από την "αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης", μετά από προσφυγή του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Βασιλείου, η  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, που διεξήχθη στις 15 Φεβρουαρίου, του 2018,η οποία αφορούσε την  «Έγκριση ή μη
διαδικασίας εκμίσθωσης με το σύστημα του ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τμήμα του2004ιδ τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Επισκοπής του έτους 1962 συνολικού εμβαδού 486.071,038 τ.μ. και τμήματος του τεμαχίου 1γ της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, του έτους 1934 συνολικού εμβαδού 483.237,385 τ.μ., των Τοπικών Κοινοτήτων Επισκοπής και Πολυπλατάνου». Προφανώς και  το δίκαιο είναι και στις... δυο "αντιμαχόμενες" πλευρές! Δίκαιο έχει ο αγαπητός Γιώργος Βασιλείου, αφού η "αποκεντρωμένη" δέχθηκε, εν μέρει, την προσφυγή του, την οποία ανάρτησε στο naousanews.gr ο καλός συνάδελφος Βαλάντης Λιόλιος (δείτε την ΕΔΩ ) ως προς τον έκτο λόγο αυτής. Δεν είμαι νομικός, αλλά στέκομαι στον τρίτο λόγο της προσφυγής, τον οποίο απέρριψε η "αποκεντρωμένη" και αφορούσε την μη συμμετοχή στην ψηφοφορία των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, τον οποία απέρριψε ως αβάσιμο η "αποκεντρωμένη".
"Σύμφωνα με την προβαλλόμενη πράξη, η προς εκμίσθωση έκταση, αφορά όμορα τμήματα δύο αγροτεμαχίων, χαρακτηρισμένων ως «βοσκή», τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Επισκοπής και Πολυπλατάνου, οι πρόεδροι των οποίων, όπως έκρινε ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία του θέματος.Δεδομένου ότι η έκταση εκμισθώνεται ενιαία, χωρίς διαφοροποιήσεις που να αφορούν το αγροτεμάχιο της μιας ή της άλλης Τοπικής Κοινότητας, δεν συντρέχει περίπτωση, η προσβαλλόμενη πράξη να αποτελούνταν από περισσότερα του ενός κεφάλαια, ώστε να κληθεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, ο οικείος Πρόεδρος, για καθένα από τα κεφάλαια αυτής.Η παραπομπή του θέματος στα συμβούλια των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 του Ν.3852/2010 δεν συνιστά από μόνη της, δικαίωμα συμμετοχής του Προέδρου στην ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου" αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι η δημοτική αρχή του Νίκου Κουτσογιάννη,όπως ενημερωθήκαμε, θα προσφύγει εναντίον της ακύρωσης της απόφασης, εκτιμώντας ότι θα την ανατρέψει. Ευελπιστώντας ότι δεν θα...τύχω και εγώ καμιά "περιποίηση" περί μεροληψίας, οπότε θα υπάρξει και δεύτερος γύρος για το ζήτημα.  Τα "περιποίησης" ισχύουν και για την...ετέρα πλευρά, αφού το δικαίωμα στην προσβολή αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων, είναι δημοκρατικό καθήκον, κάθε πολίτη. Η όποια δημοτική αρχή ΟΦΕΙΛΕΙ να έχει εισηγήσεις ακατάρριπτες νομικά, με τους νομικούς συμβούλους του δήμου, να επεξεργάζονται τις εισηγήσεις που έρχονται προς ψήφιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: