Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Πληρωμή Δωρόσημου Β’ τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Στις 7/8/2017 αρχίζει από τα Υποκ/τα Μισθωτών του ΕΦΚΑ η καταβολήΔωροσήμου του Β’ Τετραμήνου του 2017. Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 7/8/2017 μέχρι
21/8/2017,
κατά τις ημερομηνίες 7, 8, 9, 17 & 21/8/2017 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
 Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα πραγματοποιηθεί την 4/8/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υποκ/μα της περιοχής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: