Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του δήμου Νάουσας

Το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας, θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», συνολικά πέντε(5) ατόμων, ενός
ΠΕ Διοικητικών, ενός ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός ΤΕ Λογιστών, ενός ΤΕ Φυσικοθεραπευτών και ενός ΔΕ Μαγείρων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα(10) ημέρες, από 17-26 Ιουλίου 2017. Πληροφορίες στα γραφεία του νομικού προσώπου, τηλ. 2332025600.


Δεν υπάρχουν σχόλια: