Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Συμμετοχή του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. σε σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Γενετικού Υλικού

Στις 26-27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο συνάντηση της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος για τους φυτικούς γενετικούς πόρους και ειδικότερα των μηλοειδών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τελειοποιήθηκαν οι μέθοδοι και οι περιγραφικοί δείκτες για τον
χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση των γενετικών πόρων των καλλιεργειών μηλιάς και αχλαδιάς. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο γεωπόνος του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας Θ. Σωτηρόπουλος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: