Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Ενδιαφέρουσα η ημερίδα του Ι.Φ.Δ Νάουσας με θέμα "γεωργία ακριβείας"

Την Τετάρτη 3 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης  & Φυτογενετικών Πόρων, ημερίδα με θέματα που αφορούν τη Γεωργία Ακριβείας.
Ο Δρ. Φραντζής Παπαδόπουλος τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στη σημασία της εδαφολογικής ανάλυσης και στις ηλεκτρονικές οδηγίες
λίπανσης που παρέχονται από το Ινστιτούτο σε γεωργούς. Επίσης, παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων του αγροτικού συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας κατά την περίοδο 2012-2016 που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης. Τέλος, αναφέρθηκε στη συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως λογισμικά προγράμματα υπολογιστών, χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών κ.ά. που συμβάλλουν στη δημιουργία σύγχρονων εδαφολογικών χαρτών.
Κατά τη διάρκεια της επόμενης εισήγησης ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης Καθηγητής στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στις αρχές της γεωργίας ακριβείας και στις πρακτικές εφαρμογές της σε επίπεδο παραγωγού και ειδικότερα στην εφαρμογή της φυτοπροστασίας, την αζωτούχο λίπανση και την εφαρμογή της άρδευσης. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν ορισμένα μηχανήματα και όργανα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας και να παρακολουθήσουν σχετικά video από την πρακτική εφαρμογή της σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Ακολούθησε συζήτηση την οποία συντόνισε ο γεωπόνος του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας Θωμάς Σωτηρόπουλος κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις προς τους ομιλητές από τους παρευρισκόμενους παραγωγούς και γεωτεχνικούς. Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των εισροών σε επίπεδο αγρού στην οικονομικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ποιότητα των καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης γης και στην προστασία του οικοσυστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: