Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Μέχρι τις 15 Ιουνίου η εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Βέροιας

 
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους  Παιδικούς Σταθμούς της υπηρεσίας μας, ορίζεται  την 15η  Μαίου 2017 και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 15η  Ιουνίου 2017.
  Κατά την εγγραφή επιλέγονται  βρέφη ηλικίας 8 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια  ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο (γεννημένα από 1-1-2013 έως 28--2-2015). Κατά την σχολική χρονιά 2017-2018 θα λειτουργήσουν τμήματα βρεφών στον
Β΄ Βρεφ/κό Σταθμό (Εργοχώρι) και Δ΄ Βρεφ/κό  Σταθμό (Aσώματα).

1. Για την εγγραφή  των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1 Αίτηση  γονέα.
2. Πιστοποιητικό   οικογενειακής κατάστασης  του   παιδιού.
3. Βεβαίωση παιδιάτρου, υγιούς κατάστασης του παιδιού.
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2016.
5.Βεβαίωση εργασίας  των  μητέρων  που είναι υπάλληλοι δημοσίου και Ο.Τ.Α  και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων των μητέρων που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
6. Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος  για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες.
7. Βεβαίωση ασφάλισης  από τον Ο.Γ.Α,  για μητέρες που είναι αγρότισσες.  
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται α) τυχόν λόγοι υγείας ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι, με την διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα και β) η υποχρέωση καταβολής  μηνιαίων  τροφείων.
9. Άδεια παραμονής στη χώρα μας (αφορά τους αλλοδαπούς).

2.Για την επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά

1 Αίτηση  γονέα ή κηδεμόνα
2.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2016 .
3.Βεβαίωση εργασίας των  μητέρων  που είναι υπάλληλοι δημοσίου και Ο.Τ.Α  και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων των μητέρων που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
4.Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος  για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες.
5. Βεβαίωση ασφάλισης  από τον Ο.Γ.Α,  για μητέρες που είναι αγρότισσες.  


3. ΄Εντυπο αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής  του παιδιού σας σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βέροιας , μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ.2331022178 και από τους  Παιδικούς  Σταθμούς:

Α/Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ
1 Α΄ Παιδικός Σταθμός     Μουρούζη 2
(Πασακιόσκι)             2331061723


2 Β΄  Παιδικός Σταθμός   Αργυρουπόλεως 3 (Προμηθέας) 2331026093
3 Γ΄  Παιδικός Σταθμός   Πιερίων 28                 2331022888
4 Δ΄  Παιδικός Σταθμός (μεταφορά  των  νηπίων    με   λεωφορείο) Παρ.Ηρακλέους1 (Άλσος Παπάγου) 23310 64698                                                    
5 Β΄  Βρεφ/κός  Σταθμός  (μεταφορά  των  νηπίων    με   λεωφορείο) Αριάδνης & 25ης Μαρτίου (Εργοχώρι) 23310 29792
6 Γ΄   Βρεφ/κός  Παιδικός Σταθμός                     Πολυζωίδη 8
(Ωρολόι)                                         23310 20103    
7 Δ΄Δημ Βρεφ/κος Παιδικός Σταθμός Ασώματα 23310 91188
8 Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου                                       Μακροχώρι .23310 41661                                          
9 Παιδικός Σταθμός Αγ.Γεωργίου                                         Άγιος Γεώργιος 23310 51207
10 Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων                                         Ριζώματα 23310 96342
11 Παιδικός Σταθμός Πατρίδας                                             Πατρίδα 23310 20856


12 Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων                                         Παλατίτσια 23310 92790
 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον  Παιδικό Σταθμό της πρώτης σας επιλογής.

                                                                                           

                                                                                       
                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: