Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νύκτος.Video από τον Ι.Ν Αγίου Μηνά Νάουσας

 Χαρμολύπη. Με κατάνυξη ο παπά Παύλος φίλησε τα πόδια του Νυμφίου, Οι γυναίκες στο σκοτάδι της εκκλησιάς τον υποδέχθηκαν με ένα κεράκι αναμμένο στα χέρια. Και οι άνδρες αξιώθηκαν να κουβαλήσουν την πανάγια εικόνα του.Οι ψαλτάδες ψάλλουν και το αντήχισμα γεμίζει την επιβλητική εκκλησιά του Αγιαμηνά. Ακούσματα γνώριμα, από τον Ντότση,
και τον παπα Αναστάση, ο Θεός να τους αναπαύει. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν το μέσω της νυκτός και  "Τον Νυμφώνα σου βλέπω Σωτήρ κεκοσμημένο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: