Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

H λύση και εκκαθάριση της ΕΤΑ στο δημοτικό συμβούλιο Νάουσας την ερχόμενη Τετάρτη

Την Τετάρτη 29η Μαρτίου συνεδριάζει με 47 θέματα στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης του το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας. Πρώτο, η εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του δημοτικού συμβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο του ξενοδοχείου "Βέρμιον" για την λήψη απόφαση σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης. Τα θέματα έχουν ως εξής:
Εξουσιοδότηση ή μη, του εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «Ξενοδοχείο Βέρμιον Α.Ε. ΟΤΑ, για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
3Αναμόρφωση ή μη (υποχρεωτική), Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
4η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
5η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Έγκριση ή μη, υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών του Δήμου Νάουσας προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Συγκρότηση ή μη, του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Συγκρότηση ή μη, της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό Μητρώου Αρρένων έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ.299/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας ως προς το άρθρο 12, παρ. Α, εδ.1 υποπ.Θ) του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 13/2017 Α.Δ.Σ., περί του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος
Έγκριση ή μη, επιβολής τέλους χρήσης των χώρων της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού, έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Τροποποίηση ή μη, της με αρ.πρωτ.6376/28-3-2016 σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Κατασκευής Μνημείων τριετούς ταφής Πόλης Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης
Διαγραφή ή μη, της επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Δημητρίου Ελένης του Θωμά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Ανανέωση ή μη, υφιστάμενης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Ανάκληση της υπ΄αρ. 113/2016 Α.Δ.Σ., λόγω ελλιπών στοιχείων και λήψη ή μη εκ νέου απόφασης, για την κατάργηση θέσης περιπτέρων και απομάκρυνση των κουβουκλίων της πόλης της Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Έγκριση ή μη, Απολογισμού έτους 2016, της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας (Γηροκομείο)
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.31/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.
Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το κολυμβητήριο (πισίνα) Τ.Κ. Ζερβοχωρίου της Δ.Ε.Ειρηνούπολης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.
Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση του προγράμματος άθλησης για όλους την περίοδο 2017-2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας.
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και έγκριση ή μη, της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό λόγω ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.
Ανανέωση συνεργασίας με το Δημοτικό Κτηνιατρείο Βέροιας για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων στείρωσης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς των δύο δήμων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Συμπλήρωση της υπ΄αρ.158/2014 Α.Δ.Σ., για την ίδρυση «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης» και ορισμός Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας
Διοργάνωση και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων της 195ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και του 15ου Δρόμου Θυσίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού
Οικονομική Ενίσχυση ή μη, του Αθλητικού Σωματείου «Γυμναστική Ένωση Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας
Οικονομική Ενίσχυση ή μη, του Αθλητικού Συλλόγου «ΕΟΣ Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Οικονομική Ενίσχυση ή μη, στον Σύλλογο Πολιτισμού Νάουσας «ENCANTO» για κάλυψη μέρους των εξόδων των εκδηλώσεων «2η Συνάντηση Παιδικών & Νεανικών Χορωδιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.
Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης  συνεδρίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διάθεση πίστωσης για κάλυψη μέρους των εξόδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Παραχώρηση ή μη, γηπέδου Στράντζας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους 2017»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Έγκριση ή μη, τροποποίησης της μελέτης «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ.Νάουσας» (αρ.μελ. 2/2016)
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Αποδοχή ή μη, της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση ή μη, της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση ή μη, της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής Αριστοτέλους»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Συμμετοχή ή μη, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, σε «Διπλωματία πόλεων», στη Βαρσοβία Πολωνίας στις 3/4/2017
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Έγκριση ή μη, του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» (αρ.μελ. 9/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Έγκριση ή μη, του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» (αρ.μελ. 6/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Έγκριση ή μη, του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών και έργων υποδομής, προσβάσεων ΑΜΕΑ, πλακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νάουσας » (αρ.μελ. 4/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Έγκριση ή μη, του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων » (αρ.μελ. 5/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση ή μη, του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας » (αρ.μελ. 2/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση ή μη, του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων Δήμου Νάουσας » (αρ.μελ. 1/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση ή μη, του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών » (αρ.μελ. 3/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ορισμός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμησης της εν ζωής αξίας των ζώων για το 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους 2016» της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» (αρ. μελ. 57/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση ή μη, μετακίνησης  Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: