Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ημαθίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών μεταφορικών του ΙΚΑ

Μετά την ενοποίηση των ταμείων οι παροχές  όπως όλοι γνωρίζουμε μεταφέρθηκαν στο ΕΟΠΠΥ με αποτέλεσμα (εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά τις  προσπάθειες των υπαλλήλων ) υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών των μεταφορικών του ΙΚΑ σε ορισμένα μέλη
μας από τον Δεκέμβριο, ο δε Ιανουάριος μετά τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπαλλήλους του ΕΟΠΠΥ μας κατέθεσαν ότι βρίσκεται στην Αθήνα για πληρωμή. Η διαδικασία που ακολουθείται  είναι η εξής. Μετά το τέλος κάθε μήνα τα μέλη μας ασφαλισμένου πρώην ΙΚΑ πηγαίνουν τα παραστατικά στα κατά τόπους ΙΚΑ Βέροιας Νάουσας Αλεξάνδρειας και αφού μαζευτούν περίπου στις 10-15 του μηνός στέλνονται σε κούτα στον ΕΟΠΠΥ, όπου φυσικά πρωτοκολλούνται και κατόπιν αρχίζει η διαδικασία εκκαθαρίσεως και αφού εκκαθαριστούν στέλνονται στα κεντρικά για πληρωμή. Όπως εύλογα καταλαβαίνουμε η καθυστέρηση είναι μεγάλη και έτσι έχουμε γίνει μάρτυρες εκκλήσεων μελών και συγγενών που βρίσκονται στα πιο απόμακρα σημεία του νομού μας αλλά και σε αποστάσεις 15 χιλιόμετρων από το κέντρο αιμοκάθαρσης να βρίσκονται σε δυσχερή θέση να κάνουν αιμοκάθαρση , διότι δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος  μεταφοράς.
   Με το παρόν δελτίο τύπου θέλουμε να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα και να ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να φέρουμε προ των ευθυνών του  κάθε υπεύθυνο.
                           Δεν υπάρχουν σχόλια: