Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Κοπανού ευχαριστεί

Η Σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Κοπανού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την εταιρεία EXELIXISGAMES – ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΙΔΗ για τη δωρεά 7 (επτά) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (PC ολοκληρωμένα) στο Γυμνάσιο
Κοπανού.
Η προσφορά του παραπάνω τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε καθεμία αίθουσα διδασκαλίας, αναβαθμίζει ψηφιακά το σχολείο μας και ανοίγει νέες προοπτικές για τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης.
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: