Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Καθάρια, φεγγοβόλα πρόσωπα στο μπουλούκι!

Καθάρια, φεγγοβόλα, πρόσωπα στο μπουλούκι του Ομίλου "Γενίτσαροι και Μπούλες". Αναστάσιος Τασιώνας, γιος του φίλου Γιώργου και Κωνσταντίνος Ισαακίδης, γιος του Μάκη. Το
μέλλον της Νάουσας, το μέλλον του αρχέγονου δρωμένου της "Μπούλας" που χάνεται στα βάθη των αιώνων της μακεδονικής μας παράδοσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: