Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Σύλλογος Νεφροπαθών Ημαθίας: Δεν επαρκούν οι εφημερίες του Νοσοκομείου Βέροιας για να καλύψουν τους 250 αιμοκαθαρούμενους Ημαθιώτες

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ημαθίας θέλει να ενημερώσει τους Ημαθιώτες ότι στο Νοσοκομείο Βέροιας η Νεφρολογική κλινική είναι μια κάθετη ολοκληρωμένη μονάδα, δηλαδή έχει ένα Νεφρολογικό τμήμα, Μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ)και τμήμα περιτοναϊκής κάθαρσης όπου εκεί νοσηλεύονται οι νεφροπαθείς των 2 Μ.Ο.Χ.Α Ευαγγελισμός και Πρότυπο (250 Νεφροπαθών) που ανήκουν στον Νομό Ημαθίας όπως και οι μεταμοσχευμένοι του νομού μας. Επίσης είναι ένα από
τα μεγαλύτερα περιφερειακά τμήματα της Ελλάδας και παρέχει πλήρη ειδικότητα νεφρολόγου.
Σήμερα μετά την αίτηση συνταξιοδότησης του Διευθυντή μας Κο Κελεσίδη Απόστολου και την άδεια λοχείας Κυριακής Ξανθοπούλου έχει μείνει με 2 ειδικούς γιατρούς και 3 ειδικευόμενους με άμεσο αποτέλεσμα την υγεία και την πρόληψη των Ημαθιωτων Νεφροπαθών να μην επαρκούν οι εφημερίες και να μην γίνονται τα εξωτερικά ιατρεία. Είχαμε συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου τον Κο Μαυρογιώργο Δημήτριο και τον είχαμε ενημερώσει για τα προβλήματα που θα πρόεκυπταν και μας είχε υποσχεθεί τα  εξής:
(Κάθε ειδικός γιατρός μπορεί να κάνει 11 εφημερίες το μήνα βάση νόμου) και τις υπόλοιπες θα τις κάλυπτε το Παθολογικό τμήμα. Μετά τη τελευταία ενημέρωση που είχαμε μάθαμε ότι το Παθολογικό τμήμα δεν δέχεται να καλύπτει τις εφημερίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα: να έχουν κοπεί όλα τα εξωτερικά ιατρεία (4 έως πρότινος και 2 μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα) και  τις 10 τελευταίες μέρες του μήνα που θα έπρεπε να καλυπτόταν από το Παθολογικό τμήμα έχει ως αποτέλεσμα να  καλύπτονται με εφημερίες ετοιμότητας και όχι πλήρης εφημερίας και όπως είναι φυσικό οι Νεφρολόγοι να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους και εμείς επιφυλασσόμαστε για την πλημμελή κάλυψη της υγείας των μελών μας.                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: