Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή. Ωραία Πύλη. Η προσευχή κραυγή προς τον Κύριο των Κυριευόντων. Ψάλλει ο χορός, το


Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου,
εισάκουσον μου Κύριε.
Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου.
Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου,
εν τω κεκραγέναι με προς σε.
Εισάκουσόν μου, Κύριε.
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε.

Και ευλογεί ο παπάς μας, ο πατέρας Αθανάσιος. Στο κατανυκτικό σκότος του Μεγαλοπρεπούς Ναού, υψώνονται ύμνοι, θυμίαμα και ευωδίες προς τον Τριαδικό Θεό, τον Άγιο Κύριο Σαβαώθ. Λίγες μέρες πριν την ταπεινή γέννηση Του εν φάτνη των αλόγων. Ο Βασιλεύς της Δόξης ενσαρκώνεται με πλήρη ταπεινότητα. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε  

Δεν υπάρχουν σχόλια: