Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Το θαυμαστό γεγονός του εορτάζοντος σήμερα στο Πολυδένδρι, Αγίου Νεομάρτυρος Νίκου του Κοκκοβίτη

Νάουσα, 13η Απριλίου 1822. Στο "Κιόσκι" της Νάουσας οι Τούρκοι διέταξαν την τακτικήν σφαγήν πάντων των από 15 μέχρι 65 ετών. "Ούτω μέχρι της στιγμής κατωρθώθη και συνελήφθησαν πλέον των 2.000 απίστων, κατά των οποίων εφηρμόσθησαν αμέσως και αμειλίκτως τα παραγγέλματα του ιερού φετφά, ήτοι άπαντες μεν ούτοι απηγχονίσθησαν ή εθανατώθησαν δια της σπάθης(από την διαταγή του Μεχμέτ Εμίν Πασά, πορθητή της Νάουσας, για την σκληρότητα του επωνομαζόμενο Εμπού Λουμπούτ, δηλαδή ροπαλοφόρο). "Η
αποτρόπαιος διαταγή του αιμοβόρου στρατάρχου εξετελέσθη πιστώς. Εις 1241 ανέρχονται οι τότε καρατομηθέντες εν Ναούση. Οι εις θάνατον απαγόμενοι ηρωτώντο κατ΄αρχάς περί του ονόματος των, της ηλικίας και του επαγγέλματος των, τελευταίον αν θέλωσι να εξομώσι δεχόμενοι τον Ισλιαμισμόν. Επί τη αρνήσει των δε παραδίδοντο αυθωρεί  εις τους δημίους, οίτινες απογυμνούντες αυτούς απεκεφάλιζον ενώπιον του ευαρέστως θεώμενου στρατάρχου. Εις την κατάπαυσιν δε της αγρίας ανθρωποσφαγής συνετέλεσε το εξής: Ράπτης τις Νίκος Κοκκοβίτης (σ.σ με καταγωγή από την Κόκκοβα, το σημερινό Πολυδένδρι) προσηνέχθη εις; τους δημίους προς αποτομήν της κεφαλής του. Ταύτης αποκοπείσης ηγέρθη ούτος και ήρχισε να βαδίζη πρώτον προς την σκηνή του στρατάρχου,έπειτα άλλαξε διεύθυνσιν υπερεπήδησεν αύλακα τίνα και εχώρει προς την γέφυραν, ότε αλβανός τις ήγγισεν αυτόν και κατέπεσαν.Το γεγονός τούτο εθεωρήθη  υπό των Τούρκων ως θαύμα και εδόθη διαταγή να παύση η σφαγή.Πράγματι μετ΄αυτόν ουδείς άλλον πλέον εσφάγη (ιστορία της πόλεως Ναούσης, Ευσταθίου Στουγιαννάκη)". Τον Άγιο Νεομάρτυρα Νικόλαο, τιμά σήμερα Τετάρτη 9η Αυγούστου, η ιδιαίτερη πατρίδα του, το Πολυδένδρι. Οι περιγραφές του συγκλονιστικού θαύματος του ακέφαλου Νεομάρτυρος που περπάτησε μέχρι την σκηνή του Εμπού Λουμπούτ, υπάρχουν στην λαική παράδοση της Νάουσας, μιας ηρωικής και ιερομαρτυρικής πόλης, που έχει την τιμή να συνδέεται με αυτό το χωριό των Πιερίων, όπου εδίδαξε ο Άγιος Ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, τον Τίμιο Σταυρό του οποίου προσκύνησαν οι πιστοί στον Ι.Ν του Αγίου Αθανασίου της Κόκκοβας.

Υ.Γ Κατά την διάρκεια της κατασκευής του θερινού δημοτικού θεάτρου της Νάουσας μαρτυρείται ότι βρέθηκαν εκατοντάδες οστά που προφανώς είναι τα σκηνώματα των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, μεταξύ δε αυτών και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Κοκκοβίτη. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι η τότε δημοτική αρχή "τίμησε" τα λείψανα πετώντας τα στον όχθο μαζί με τα μπάζα! Καλό θα ήταν η σημερινή δημοτική αρχή, σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη μας να ανασύρουν τα οστά, που θα ευλογήσουν τη Νάουσα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: