Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Οι τα Χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες

Μοναδική χρονική αποτύπωση, χρόνια πριν. Η ιλαρότητα στο πρόσωπο  του Γέροντα Παντελεήμονα, το λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού στα χέρια του, οι ύμνοι στον Άγιο της Κριμαίας, που επέλεξε να εγκατασταθεί
και εδώ, στη Δοβρά, θαυματουργώντας καθημερινά. Μακαριότητα παραδείσου στα κλειστά μάτια του Καθηγουμένου, που αναπέμπει  τον Τρισάγιον Ύμνον τη Ζωοποιώ Τριάδι, απωθόμενος πάσαν την βιωτικήν μέριμναν

Δεν υπάρχουν σχόλια: