Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Απογευματινό αύριο Δευτέρα από τηνομάδα συνεργασίας Παλαιών Οδηγών του τμήματος ΣΕΟ Νάουσας

Η ομάδα συνεργασίας Π. Οδηγών του τμήματος ΣΕΟ Νάουσας οργανώνει απογευματινό, για τις
φίλες του Οδηγισμού, τη Δευτέρα 19/6/2017 και ώρα 7 μ.μ. στο cafe "Γρανάζι".

Δεν υπάρχουν σχόλια: