Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Δράσεις ύψους 800.000 ευρώ στα πλαίσια του στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας αποφασίζει αύριο Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας

Τη συμμετοχή του Δήμου Νάουσας  στην πρόταση με τίτλο , στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020, αποφασίζει  αύριο Τετάρτη 17 Μαΐου το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας.Η πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην διασυνοριακή περιοχή της Μαύρης Θάλασσας μέσα από την
από κοινού προώθηση της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή και τους συνδεδεμένους με αυτόν τομείς παραγωγής .Οι δράσεις της πρότασης  στην οποία ο δήμος είναι εταίρος περιλαμβάνουν  την διενέργεια εκθέσεων, με πρώτη στον δήμο Νάουσας, με περιεχόμενο την προβολή και προώθηση δυναμικών παραγωγικών πόρων και προϊόντων(σ.σ με κυρίαρχο το παραγόμενο αγροτικό προϊόν της περιοχής), διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης και επιχειρηματικών φόρουμ οργανώσεων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός της πρότασης θα ανέλθει στο 850.000,00 ευρώ  με τον προϋπολογισμό του Δήμου στις 150.000,00 ευρώ. Επίσης ο δήμος Νάουσας θα συμμετάσχει ως κύριος εταίρος, σε άλλη δράση του διασυνοριακού προγράμματος με τίτλο D–PAD OF BSB EXPERIENCE. Το ύψος της πρότασης ανέρχεται στο 1.300.000 ευρώ  με τον προϋπολογισμό του δήμου  Νάουσας  να αγγίζει τις 650.000 ευρώ. Μεταξύ των δράσεων προβλέπεται η Δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής  σε εγκαταστάσεις μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, με παράλληλη χρήση ως εργαστήριο δικτύωσης και ανάπτυξης στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στον τουριστικό και πολιτιστικό τομέα. Η εν λόγω χρήσεις στα πλαίσια οικονομίας κλίμακας θα επιτρέπουν την φιλοξενία χρήσεων πολιτιστικού κέντρου και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μέσω του προγράμματος θα αξιοποιηθεί το σχολικό κτίριο του Γιαννακοχωρίου, με την αναπαλαίωση του και την χρήση του ως συνεδριακού χώρου και ως «αρχηγείου» ξεναγήσεων στο πανέμορφο φαράγγι της Κράστας.  Δυο δράσεις, με οφέλη 800.000 ευρώ για τον δήμο Νάουσας, για τις οποίες αξίζουν συγχαρητήρια στην δημοτική αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: