Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Δράσεις του ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας

       
Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 υπογράφηκε στα γραφεία του Νομικού Προσώπου « ΚΑΠΑ» Δήμου Βέροιας, η υπ΄αριθμ. 750/9-3-2017 σύμβαση, που αφορά την «Προμήθεια σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων», μεταξύ του Προέδρου του «ΚΑΠΑ» Δήμου Βέροιας κ. Κορωνά Θεόφιλου και
της αναδόχου εταιρίας «Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ  η οποία συμμετείχε στον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προμήθειας σχολικού λεωφορείου  που διενεργήθηκε στις 28-11-2016 από το Νομικό Πρόσωπο.
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018 οι Παιδικοί Σταθμοί του Ν.Π. θα διαθέτουν ένα ολοκαίνουριο σύγχρονο λεωφορείο 30 θέσεων, για τη μεταφορά των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς ΄Αλσους και Εργοχωρίου .
Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.680,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

      Επίσης την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017,  στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, « ΚΑΠΑ» Δήμου Βέροιας, πραγματοποιήθηκε ορκωμοσία 5 ατόμων που θα καλύψουν θέσεις μόνιμου προσωπικού, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, προκειμένου να στελεχωθούν οι Παιδικοί Σταθμοί της πόλης μας με μόνιμο προσωπικό των ανωτέρω ειδικοτήτων, για την εύρυθμη λειτουργία τους.

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                   ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: