Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Συνάντηση εργασίας στην Θεσσαλονίκη ΠΚΜ και ΟΟΣΑ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την οικονομική
ανάκαμψη στην Κεντρική Μακεδονία.

Η συνάντηση εργασίας (workshop) θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Νικόπολις» (Ασκληπιού 16-18, Πυλαία), αύριο Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, με ώρα έναρξης 9.15’ το πρωί και το θέμα της είναι: «Περιφερειακές και Εθνικής Συνθήκες – Πλαίσια για την οικονομική ανάκαμψη στην Κεντρική Μακεδονία».

Το workshop διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, που έχει αναλάβει ο ΟΟΣΑ, με θέμα «Υγιείς Μακροοικονομικές Συνθήκες, Δομικές Μεταρρυθμίσεις και Σύγκλιση στις Περιφέρειες», με την οποία στοχεύει στη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στους περιφερειακούς, τοπικούς και εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς και τον ΟΟΣΑ, προκειμένου να προσδιοριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες και οι βασικές τάσεις στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα.

Στη συνάντηση εργασίας θα συμμετέχουν τέσσερα στελέχη του Τμήματος Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ, με επικεφαλής την Councellor/Senior Project Manager (Σύμβουλο/Επικεφαλής διευθύντρια έργου) Karen Maguire, ενώ τοποθέτηση θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το workshop θα επικεντρωθεί στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, καθώς επίσης και σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες που επηρέασαν (ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν) τις αλλαγές στην οικονομική δομή της Περιφέρειας και, πιο συγκεκριμένα, στη δυναμική του εμπορικού της τομέα. Και σε αυτό θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας.

Οι τρεις επιμέρους θεματικές τις οποίες θα πραγματευτεί το workshop είναι:
1.Η εξέλιξη της οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας: βασικές τάσεις και προκλήσεις.
2.Η έξυπνη εξειδίκευση και το περιφερειακό καινοτόμο οικοσύστημα: υποστήριξη της μεταφοράς προς δράσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
3.Δημόσιοι μηχανισμοί υποστήριξης για την ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία.

Η εκδήλωση θα είναι στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι απόψεις των εκπροσώπων των φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα συμμετέχουν, θα αποτυπωθούν σε σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ.
Άλλωστε, το εργαστήριο υποστηρίζει τη συγκεκριμένη μελέτη που εκπονείται από τον ΟΟΣΑ και αποτελεί μέρος ενός διετούς ερευνητικού προγράμματος, το οποίο εστιάζει στον αντίκτυπο των μακροοικονομικών συνθηκών και τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις στις Περιφέρειες της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέχτηκε από την Ελλάδα η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αντιμετωπίζει, κατά τον ΟΟΣΑ, σημαντικές αναπτυξιακές προκλήσεις και πληροί μια σειρά άλλων κριτηρίων. Τα συμπεράσματα, μαζί με άλλες αναλύσεις, θα δημοσιευθούν στην έκθεση του ΟΟΣΑ στις αρχές του 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια: