Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Βιβλίο στην αγγλική για τις ελληνικές ποικιλίες της κερασιάς

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, προχώρησε στη συγγραφή και έκδοση βιβλίου στην αγγλική γλώσσα, σχετικά με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ποικιλιών κερασιάς. Συγγραφείς είναι τα
στελέχη του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Καζαντζής Κωνσταντίνος (Γεωπόνος Τ.Ε.) και Σωτηρόπουλος Θωμάς (Αναπληρωτής Ερευνητής), καθώς και ο εμπειρότατος συνταξιούχος Ερευνητής του πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. κος Χατζηχαρίσης Ιωάννης, ο οποίος συνέβαλλε τα μέγιστα στην εύρεση και μελέτη των εξεταζόμενων ποικιλιών.
Εκδοτικός Οίκος: LAP LAMBERT Academic Publishing.
Σελίδες: 104.
ISBN: 978-3-330-04423-4.
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
https://www.morebooks.de/store/gb/book/monograph-of-greek-sweet-cherry-cultivars/isbn/978-3-330-04423-4,
https://www.amazon.com/Monograph-Greek-sweet-cherry-cultivars/dp/3330044233/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489385831&sr=8-1&keywords=monograph+greek+sweet+cherry.

Δεν υπάρχουν σχόλια: