Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Θωμάς Αντάρας: Δεν έχουμε ευθύνη για την ΕΤΑ, ήταν τον εκάστοτε διοικήσεων. Δώστε μας πίσω τις ζωές μας

Ο πρόεδρος των εργαζόμενων της ΕΤΑ κ. Θωμάς Αντάρας ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο να λάβει γενναίες αποφάσεις."Έχουν καταστραφεί οι ζωές 28 οικογενειών. Να έρθετε στη θέση μας, πολλοί από εμάς είμαστε σε μια ευάλωτη ηλικία. Στο πλευρό του δημάρχου να κατέβουμε στην
Αθήνα να διεκδικήσουμε, αλλά δεν ξέρω ο χρόνος μας καλύπτει μέχρι 31 Μαρτίου. Μετά θα δούμε. Ούτε εμείς θέλουμε να χαθεί το φιλέτο του Αγίου Νικολάου, που εμείς με «αίμα» χτίσαμε. Δεν έχουμε καμία ευθύνη, ήταν τον εκάστοτε διοικήσεων. Δώστε μας πίσω τις ζωές μας"είπε συναισθηματικά φορτισμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: