Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Δημήτρης Μπιτέρνας:Αλλάζει προς το καλύτερο η Αναπτυξιακή Ημαθίας

Κάτι φαίνεται να αλλάζει προς το καλύτερο στην λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε., καθώς την πρόσφατη ολοκλήρωση της πλειονότητας των έργων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 που παρακολουθούσε και υποστήριζε η ΑΝΗΜΑ, ακολούθησε η ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτημάτων πληρωμής και η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης για σημαντικό αριθμό έργων και του τοπικού προγράμματος LEADER. Είναι προφανές ότι έχουν
γίνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με το παρελθόν, τα οποία αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκρισμα και στην δραστική αύξηση της απορροφητικότητας των διατιθέμενων πόρων, γεγονός απαραίτητο για την σταδιακή ανόρθωση της τοπικής οικονομίας.
Εκτιμώ ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα αφενός επιμελούς προσπάθειας εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας της εταιρίας, και αφετέρου περαιτέρω αύξησης της προσπάθειας εκ μέρους των στελεχών, σε συνδυασμό με την γνώση που πάντοτε διέθεταν, έστω και εάν κάποιες φορές εξαντλούνταν σε βαθμό τυπολατρείας.
Μπορώ να είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια, τόσο της Διοίκησης όσο και των στελεχών της ΑΝΗΜΑ ΑΕ, σε αγαστή συνεργασία και με τους ιδιώτες επενδυτές, θα συνεχισθεί και στο μέλλον, με αποτελέσματα που μόνο θετικά μπορούν να είναι για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: