Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα ισότητας στη Βέροια

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) ολοκλήρωσε με επιτυχία το Σάββατο 11/03/2017 το διήμερο (Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Μαρτίου 2017) Επιμορφωτικό Σεμινάριο στη Βέροια στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το επιμορφωτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Έργου «Αποκεντρωμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη τη χώρα» το οποίο  χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κ.Ε.Θ.Ι. Στο σεμινάριο συμμετείχαν αιρετές και υποψήφιες αλλά και άλλες γυναίκες της τοπικής κοινωνίας ενώ πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας «Κορνηλία Καραναστάση» των υπηρεσιών που παρέχονται σε γυναίκες που έχουν υποστεί κάθε μορφής έμφυλη βία και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Το σεμινάριο εστίασε στις θεματικές ενότητες «Φύλο -Κοινωνία -Πολιτική» και «Πολιτική Επικοινωνία» και συζητήθηκαν τα αίτια και τα εμπόδια τα οποία αναστέλλουν τη γυναικεία συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες ενώ διατυπώθηκαν σκέψεις και προτάσεις για την υπέρβασή τους.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: