Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Πετυχημένη η ημερίδα του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με τη συμμετοχή πλέον των 280 γεωτεχνικών και παραγωγών, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης  & Φυτογενετικών Πόρων, ημερίδα με θέματα
φυτοπροστασίας πυρηνοκάρπων και ακτινιδιάς. Ο εισηγητής Δρ. Θωμάς Θωμίδης, αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στην πρώτη του εισήγηση αναφέρθηκε στο μύκητα του γένους Monilinia (φαιά σήψη ή μονίλια) που προκαλεί σοβαρές προσβολές στα πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, κεράσια, δαμάσκηνα, βερίκοκα). Ειδικότερα, παρουσίασε το βιολογικό κύκλο του μύκητα, τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των προσβολών, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισήγησης, αναφέρθηκε στην εφαρμογή νέων μεθόδων στη φυτοπροστασία και ειδικότερα στη χρησιμότητα των λογισμικών μοντέλων πρόβλεψης των διαφόρων ασθενειών που βοηθούν στην ορθολογική αντιμετώπισή τους. Η τρίτη εισήγηση αφορούσε τις ασθένειες της ακτινιδιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στα συμπτώματα που προκαλούνται στα φυτά, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται και στους κυριότερους τρόπους αντιμετώπισής. Ακολούθησε συζήτηση την οποία συντόνισε ο γεωπόνος του Ινστιτούτου Θωμάς Σωτηρόπουλος κατά την οποία τέθηκαν ερωτήσεις προς τον ομιλητή από τους παρευρισκόμενους παραγωγούς και γεωτεχνικούς. Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία της ορθολογικής αντιμετώπισης των διαφόρων ασθενειών στην οικονομικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ποιότητα των καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης γης και στην προστασία του οικοσυστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: